Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

THẾ NÀO LÀ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI? Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài khu vực biên giới được xác lập, thực hiện theo quy định của pháp luậ ...

Quyền nuôi con khi không đăng ký kết hôn

Quyền nuôi con khi không đăng ký kết hôn

Hiện nay việc nam nữ chung sống với nhau không đăng ký kết hôn nhưng có con chung rất nhiều. Thực trạng nay mang đến rất nhiều vướng mắc trong việc giải quyết mối quan hệ giữa cha ...

Trình tự thủ tục thực hiện thủ tục Ly hôn

Trình tự thủ tục thực hiện thủ tục Ly hôn

Cuộc sống gia đình không hạnh phúc vì nhiều lý do, buộc phải dẫn đến ly hôn. Vậy thủ tục ly hôn như thế nào, hãy để Công ty Luật Dragon giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này. Khi đã chuẩ ...

Công ty Luật Dragon tư vấn hồ sơ thực hiện thủ tục ly hôn

Công ty Luật Dragon tư vấn hồ sơ thực hiện thủ tục ly hôn

Khi tình trạng của vợ chồng trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được, điều tất yếu mà mọi người nghĩ đến là “Ly Hôn”. Nhưng không ít người không biết ly hôn theo hình thức nào, ...

Những điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về chế định quyền nuôi con trong ly hôn

Những điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về chế định quyền nuôi con trong ly hôn

1. Quyền , nghĩa vụ của cha mẹ con sau khi ly hôn. So với Luật HNGĐ năm 2000 thì Luật HNGĐ năm 2014 đã hạ độ tuổi phải xem xét nguyện vọng của con khi Tòa án giao cho một bên trực ...

Những điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về chế định quyền ly hôn

Những điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về chế định quyền ly hôn

1. Căn cứ cho ly hôn. Với việc chuyển căn cứ lý hôn từ Điều luật riêng vào trong quy định của điều ly hôn theo yêu cầu của một bên trong luật năm 2014 và việc đưa ra những nguyên n ...

Thông tư số 29/2010/TT-BYT ngày 24/05/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/08/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính

Thông tư số 29/2010/TT-BYT ngày 24/05/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/08/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 29/2010/TT-BYT Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2010   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT ...

  • Luật sư tranh tụng tại tòa

    Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng tại Toà án các cấp với tư cách là Luật sư bào chữa hoặc Luật sư bảo vệ quyền và lợi more ...

    January 23, 2014

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

THẾ NÀO LÀ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI? Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài khu vực biên giới được xác lập, thực hiện theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Thủ tục đăng ký kết hôn và thủ tục đăng ký quy định Điều 18 Nghị đ more ...

April 17, 2017 (0) comments

© 2014 CÔNG TY LUẬT DRAGON

Scroll to top