Bộ Luật Dân Sự 2015

Bộ Luật Dân Sự 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT DÂN SỰ       ...

Luật sư Hải Phòng tư vấn thủ tục đăng ký khai sinh trẻ em được sinh ra ở nước ngoài

Luật sư Hải Phòng tư vấn thủ tục đăng ký khai sinh trẻ em được sinh ra ở nước ngoài

Trẻ em có cha và mẹ là công dân Việt Nam hoặc có cha (mẹ) là công dân Việt Nam nếu chưa đăng ký khai sinh thì khi về Việt Nam có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ tại ...

  Hỏi: Em có người bạn kết hôn với người Đài Loan và đang chuẩn bị nhập quốc tịch Đài Loan, vậy bạn em có thể giữ quốc tịch Việt Nam và vẫn nhập quốc tịch Đài Loan được không? Nếu ...

Luật sư Dragon Hải Phòng tư vấn thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ

Luật sư Dragon Hải Phòng tư vấn thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay ...

Luật quốc tịch Việt Nam 2008

Luật quốc tịch Việt Nam 2008

QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 24/2008/QH12 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008 LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM Căn cứ Hiế ...

Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2012/TT-BYT Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CẤP VÀ ...

Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trường Bộ y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trường Bộ y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2015/TT-BYT Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU ...

  Hỏi: Em có người bạn kết hôn với người Đài Loan và đang chuẩn bị nhập quốc tịch Đài Loan, vậy bạn em có thể giữ quốc tịch Việt N more ...

March 09, 2017
  • Luật sư tranh tụng tại tòa

    Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng tại Toà án các cấp với tư cách là Luật sư bào chữa hoặc Luật sư bảo vệ quyền và lợi more ...

    January 23, 2014

© 2014 CÔNG TY LUẬT DRAGON

Scroll to top