Author Archives: admin3

Luật Đất đai 2013

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013   LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai, Chương 1.                                                           QUY ĐỊNH ...

Read More »

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 123/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm ...

Read More »

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 126/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 ...

Read More »

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 110/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, THI HÀNH ÁN ...

Read More »

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 52/2014/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014   LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hôn nhân và gia đình. ...

Read More »

Thủ tục nhận nuôi con nuôi đích danh

Chào a! Hiện tại, chị gái e có đứa con trai, lúc sinh bé và đi làm khai sinh không có tên cha. Bây giờ, em muốn xin bé về làm con nuôi. không biết có cần cha bé nữa không? Mẹ bé có thể tự làm thủ tục cho con 1 mình được không? Thủ tục làm như thế ...

Read More »

Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi

Mẫu TP/CN-2011/CN.06          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    ___________________                                                     TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI  PHẦN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI                 1. Ông:          Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………… Ngày sinh: ………………………………….. Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

Read More »

Đơn xin nhận đích danh trẻ em Việt Nam làm con nuôi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Ảnh 4 x 6 cm  Photograph 4×6 cm   Independence-Freedom -Happiness Ảnh 4 x 6 cm Photograph 4×6 cm     ______________________________   ĐƠN XIN NHẬN ĐÍCH DANH TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI[1]   APPLICATION FOR VIETNAMESE IDENTIFIED ...

Read More »

Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011

BỘ TƯ PHÁP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 24/2014/TT-BTP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2011/TT-BTP NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ VIỆC BAN HÀNH ...

Read More »
© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam