Author Archives: admin3

Luật cảnh sát biển Việt Nam 2018

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 33/2018/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018   LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Cảnh sát biển Việt ...

Read More »

Luật đặc xá 2018

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 30/2018/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018   LUẬT ĐẶC XÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đặc xá. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH ...

Read More »

Luật Công an nhân dân 2018

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 37/2018/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018   LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Công an nhân dân. Chương ...

Read More »

Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 34/2018/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc ...

Read More »

Luật phòng, chống tham nhũng 2018

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 36/2018/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018    LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Chương ...

Read More »

Luật cạnh tranh 2018

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 23/2018/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018   LUẬT CẠNH TRANH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Cạnh tranh. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh ...

Read More »

Thủ tục ly hôn với người đang chịu án phạt tù

Việc ly hôn với người đang chấp hành án phạt tù sẽ có nhiều điểm khác biệt so với các trường hợp ly hôn khác. Theo pháp luật quy định, không hạn chế việc ly hôn với người đang chấp hành án phạt tù. Công ty Luật Dragon tư vấn thủ tục ly hôn với người đang chấp hành án ...

Read More »

Thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định mới

Bộ  phận tư vấn Luật Hôn nhân Gia đình thuộc công ty Luật DRGAON – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhận được rất nhiều câu hỏi của quý khách hàng liên quan tói việc giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài. Công ty Luật DRAGON tư vấn Thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài theo ...

Read More »

Giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn mới nhất

Trong các vụ án giải quyết  ly hôn, vấn đề tài sản là vấn đề hay xảy ra tranh chấp,. Vậy việc giải quyết tranh chấp tài sản trong vụ án ly hôn được giải quyết như thế nào? Công ty Luật DRAGON tư vấn Giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn mới nhất theo Luật Hôn nhân và Gia ...

Read More »

Những đối tượng khởi kiện hành chính về đất đai

Khởi khởi kiện hành chính tranh chấp đất đai, thì việc xác định đối tượng khởi kiện là vô cùng quan trọng. Công ty Luật DRAGON tư vấn đối tượng khởi kiện hành chính về đất đai. Đối tượng khởi kiện hành chính về đất đai bao gồm những gì? Theo quy định của Luật tố tụng hành chính (Điều ...

Read More »
© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam