Đăng ký lại Giấy đăng ký khai sinh cho con nuôi

Câu hỏi:

Ông Nguyễn Văn Tuấn là cha nuôi của anh Nguyễn Văn Tú, sau khi nhận nuôi thì ông Tuấn muốn đổi lại Giấy đăng ký khai sinh cho anh Tú sửa lại chỗ để tên cha mẹ đẻ là tên vợ chồng anh Tuấn có được không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi quy định về thủ tục đăng ký nhận nuôi con như sau:

“Trường hợp có sự thỏa thuận giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi, sự đồng ý của con nuôi từ 9 tuổi trở lên về việc thay đổi phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi; thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho trẻ em đăng ký khai sinh lại cho con nuôi và thu hồi Giấy khai sinh cũ; tại cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ là cha mẹ nuôi”.

Theo quy định này, cha mẹ nuôi có quyền đổi lại giấy đăng ký khai sinh cho con nuôi, giấy đăng ký này tên ba mẹ nuôi sẽ thay thế cho tên cha mẹ đẻ nhưng việc thay thế này phải được ghi chú trong sổ đăng ký khai sinh.

Yêu cầu đăng ký lại Giấy khai sinh cho con nuôi phải nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh. Việc đăng ký lại này chỉ được phép khi đã có sự đồng ý của cha mẹ đẻ, và người con nuôi này nếu người con đã đủ từ 9 tuổi trở lên.

Do đó, trong trường hợp này nếu có sự đồng ý của bố mẹ đẻ anh Tú và anh Tú (nếu anh Tú trên 9 tuổi) thì ông Tuấn có thể nộp đơn yêu cầu UBND xã nơi cấp Giấy khai sinh cho anh Tú sửa tên cha mẹ đẻ anh Tú là tên vợ chồng ông Tuấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam