DI CHÚC THỪA KẾ

Công ty Luật Dragon tư vấn quy định về thừa kế theo pháp luật

THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT Theo quy định của Bộ luật dân sự, Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Những người được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật không ...

Read More »

Công ty Luật Dragon – Tư vấn pháp luật thừa kế

Công ty Luật Dragon – Tư vấn pháp luật thừa kế Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế – Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân; – Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế; – Tư vấn xác định di sản thừa kế; – Tư ...

Read More »

Luật thừa kế theo di chúc

Chương XXIII – Thừa kế theo di chúc Điều 646. Di chúc Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Điều 647.Người lập di chúc 1. Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc ...

Read More »

Tư vấn dịch vụ công chứng, xác thực di chúc; từ chối, khai nhận, thỏa thuận chia di tài sản thừa kế

Công ty Luật Dragon tư vấn và trợ giúp khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục công chứng di chúc, soạn thảo văn bản từ chối, khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật. A. DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG, XÁC THỰC DI CHÚC I. CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT ...

Read More »

Tư vấn luật dân sự về lập di chúc

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn luật, Công ty Luật Dragon – nơi hội tụ nhiều luật sư giỏi, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn luật dân sự về di chúc. a. Di chúc bằng văn bản gồm các hình thức sau (Điều 650 BLDS 2005). – Di chúc bằng văn bản không ...

Read More »

Thừa kế theo Di chúc

A. Khái niệm về Di chúc (Điều 646 BLDS):  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. B. Khi nào được hưởng thừa kế theo Di chúc: Người được hưởng thừa kế theo Di chúc khi người chết có Di chúc để lại và Di ...

Read More »

Phân chia tài sản thừa kế

Phân chia di sản thừa kế là chia tài sản của người chết để lại cho người còn sống. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết tròng tài sản chung với người khác. Di sản thừa kế có thể là hiện vật, tiền, giấy tờ trị giá được thành tiền, quyền tài ...

Read More »
© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam