Phân chia tài sản

Phân chia tài sản thừa kế

Phân chia di sản thừa kế là chia tài sản của người chết để lại cho người còn sống. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết tròng tài sản chung với người khác. Di sản thừa kế có thể là hiện vật, tiền, giấy tờ trị giá được thành tiền, quyền tài ...

Read More »
© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam