HỎI ĐÁP

Tư vấn luật về thừa kế, di chúc tại Hải phòng

Xin chào luật sư Hải Phòng ! Anh cho em hỏi việc này với ạ. Nhà bà ngoại em (ở Hải Phòng) có 8 người con tất cả. 5 người con trai lần lượt từ lớn đến bé là: Bác Luyện, cậu Lượng, cậu Lục, cậu Hùng, cậu Cương và 3 người con gái lần lượt là bác Thành, bác ...

Read More »

Luật thừa kế theo di chúc

Chương XXIII – Thừa kế theo di chúc Điều 646. Di chúc Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Điều 647.Người lập di chúc 1. Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc ...

Read More »
© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam