Văn bản khác

Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi

Mẫu TP/CN-2011/CN.06          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    ___________________                                                     TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI  PHẦN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI                 1. Ông:          Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………… Ngày sinh: ………………………………….. Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

Read More »

Đơn xin nhận đích danh trẻ em Việt Nam làm con nuôi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Ảnh 4 x 6 cm  Photograph 4×6 cm   Independence-Freedom -Happiness Ảnh 4 x 6 cm Photograph 4×6 cm     ______________________________   ĐƠN XIN NHẬN ĐÍCH DANH TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI[1]   APPLICATION FOR VIETNAMESE IDENTIFIED ...

Read More »

Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 12/2011/TT-BTP Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2011   THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC GHI CHÉP, LƯU TRỮ, SỬ DỤNG BIỂU MẪU NUÔI CON NUÔI Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày ...

Read More »
© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam