Luật sư Hải Phòng tư vấn hôn nhân thực tế

Tôi và chồng kết hôn từ năm 2010 dến nay đã có bé gái 3 tuổi, truớc đây chúng tôi không đăng ký kết hôn, trong năm 2012 đến nay gia đình sinh ra nhiều mâu thuẩn,. Chồng tôi ăn chơi bỏ bê gia đình, đã nhiều lần hòa giãi, nhưng sau vẫn trở lại như cũ, nay tôi muốn ly hôn, vậy tôi phải làm như thế nào ?, hiện tại tôi làm việc tại Hải Phòng, vậy tôi có thể nộp đơn tại địa phương công tác hay không ? Rất mong sự tư vấn của quý Luật, xin chân thành cảm ơn.

 

Chào bạn !

Dragon Law tư vấn bạn như sau:

Theo quy đinh tại:

Mục 3, Nghị quyết số 35/NQ/2000/QH10 ngày 09/6/2000 hướng dẫn luật hôn nhân và gia đình năm 2000 (hiện vẫn còn hiệu lực) quy định:

“a) Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn; trong trường hợp có yêu cầu ly hôn thì được Tòa án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;

b) Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01 tháng 01 năm 2001, mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực cho đến ngày 01 tháng 01 năm 2003; trong thời hạn này mà họ không đăng ký kết hôn, nhưng có yêu cầu ly hôn thì Tòa án áp dụng các quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.”

Từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà họ không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng;

c) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 trở đi, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 của Nghị quyết này, nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, đều không được pháp luật công nhận là vợ chồng; nếu có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì Tòa án áp dụng khoản 2 và khoản 3 Điều 17 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.”.

Như vậy, theo quy định trên thì bạn có thể gửi đơn tới Tòa án nơi chồng bạn cư trú để yêu cầu Tòa án tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng . Tòa án sẽ thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng.

Hãy nhấc máy gọi số 1900.599.979 để được sử dụng dịch vụ tư vấn ly hôn tốt nhất

tải xuống (70)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam