Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21/06/2007 quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*