Tag Archives: thủ tục luật hộ tịch

Đăng ký Hộ tịch là gì?

Đăng ký hộ tịch hay nói gọn là hộ tịch là hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (thường là các cơ quan hành pháp, cơ quan quản lý hành chính nhà nước) ghi và lưu lại lại các sự kiện hộ tịch quan trọng của công dân. Hộ tịch được hiểu là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của ...

Read More »
© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam