Dịch vụ luật sư tranh tụng trong lĩnh vực đất đai

 

Tranh chap dat dai

Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ HĐ

– Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi

– Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện

– Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền

Các cấp tham gia:

Luật sư tranh tụng tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm; kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

– Tranh chấp tại tòa án huyện

– Tranh chấp tại tòa tỉnh

– Tranh chấp tại tòa tối cao

Khách hàng:  

– Doanh nghiệp Việt Nam với nhau

– Cá nhân với doanh nghiệp

– Doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài

– Doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước

– Cá nhân với cá nhân

============================================

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Luật sư Nguyễn Minh Long

Tel         : 04 3769 1691                                                

Fax        : 04 3769 0142

Mobile  : 091 303 1525

Email     : congtyluatdragon@yahoo.com

Website : www.congtyluatdragon.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam