Tư vấn lập di chúc

Vợ có được quyền thay đổi di chúc của chồng không?

Không ít các trường hợp vợ chồng lập di chúc chung để định đoạt quyền tài sản khi qua đời, tuy nhiên trường hợp một trong 2 người chết trước thì người kia có được quyền thay đổi di chúc không? Công ty Luật Dragon với bề dày 10 kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình cùng đội ...

Read More »

Di chúc chung của vợ chồng: Giải quyết thế nào cho phù hợp khi luật hiện hành không quy định

Bộ luật dân sự (BLDS) 2015 đã bãi bỏ quy định về di chúc chung vợ chồng, vậy, di chúc chung vợ chồng được lập sau thời điểm BLDS 2015 có hiệu lực thì có được pháp luật ghi nhận hay không là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Tài sản chung của vợ chồng ở Việt Nam là ...

Read More »

Mẫu di chúc không có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Di chúc Hôm nay, ngày ……..tháng ……… năm ………., vào lúc……. giờ ………phút, tại ……………… Họ và tên tôi là: ………………………………………………………………………………… – Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………… – Chứng minh nhân dân số:………………………………Nơi cấp: ……………………………………. cấp ngày …………… tháng ……… năm …………… – Địa ...

Read More »

Mẫu di chúc chung vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DI CHÚC Tôi là                    : …………………………………………….. Sinh năm     : …………………………………………….. CMND số    : …………………………………… ngày cấp: ……………………………………. Nơi cấp       : Công an ……………………………………………………………………………. Và vợ/chồng là: : ………………………………………………………………………….. Sinh năm   : …………………………………………………………………………………. CMND số: ………………………………………….., ngày cấp: ………………………………….. Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………. Chúng tôi có ...

Read More »

Mẫu di chúc có công chứng, chứng thực

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————- Di chúc Hôm nay, ngày ……..tháng ……… năm ………., vào lúc……. giờ ………phút, tại ……………… Họ và tên tôi là: ………………………………………………………………………………… – Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………… – Chứng minh nhân dân số:………………………………Nơi cấp: ……………………………………. cấp ngày …………… tháng ……… năm …………… – Địa ...

Read More »

Mẫu di chúc có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————   DI CHÚC   Hôm nay, ngày      tháng     năm                  , vào lúc       giờ       phút, tại  ……………… ……………………………………………………………………………………………. Họ và tên tôi là: ………………………………………………………………………………… Sinh Ngày: CMTND số                                        Nơi cấp:                                 Ngày cấp HKTT: Chỗ ở hiện tại Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, ...

Read More »

Tư vấn dịch vụ công chứng, xác thực di chúc; từ chối, khai nhận, thỏa thuận chia di tài sản thừa kế

Công ty Luật Dragon tư vấn và trợ giúp khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục công chứng di chúc, soạn thảo văn bản từ chối, khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật. A. DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG, XÁC THỰC DI CHÚC I. CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT ...

Read More »

Tư vấn luật dân sự về lập di chúc

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn luật, Công ty Luật Dragon – nơi hội tụ nhiều luật sư giỏi, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn luật dân sự về di chúc. a. Di chúc bằng văn bản gồm các hình thức sau (Điều 650 BLDS 2005). – Di chúc bằng văn bản không ...

Read More »
© 2018 - Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần GLC Việt Nam